PSW w zgodzie ze środowiskiem

  • Skup

  • Makulatury

  • Przerób

  • Surowców

  • Wtórnych

Polskie Surowce Wtórne Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami

Jesteśmy organizacją zajmującą się kompleksowymi rozwiązaniami w zakresie gospodarki odpadami zmierzającymi do odzysku jak największej ich ilości w celu ich powtórnego przetworzenia.

Sprawdź nasze usługi